Η OpenAI φέρνει το DALL-E 3 μαζί με ChatGPT

3 · giorgos · Sept. 21, 2023, 5:47 p.m.
Η OpenAI παρουσίασε το DALL·E 3 που θα φέρει ενσωματωμένο το ChatGPT. […]...