Hướng dẫn tạo Ram ảo – Swap cho VPS Ubuntu

1 · Vu Tru So · Aug. 27, 2023, 8:35 a.m.
swap hay thường còn được gọi là Ram ảo đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt động hiệu quả của hệ thống Linux, cung cấp bộ nhớ ảo bổ sung khi RAM vật lý (Random Access Memory) sắp hết. Bài viết này sẽ đi sâu vào khái niệm về không gian swap và […]...