Dùng goo.gl với custom domain

1 · Duoc Nguyen · March 14, 2018, 2:08 p.m.
Goo.gl không cho phép sử dụng custom domain như bit.ly và gói free của bit.ly cũng chỉ cho tối đa 500 link mà thôi, nên nếu bạn muốn sử dụng custom domain để rút gọn url mà không muốn tự host thì hãy tiếp tục đọc nhé. Thực ra, chúng ta chỉ đơn giản là rewrite url mà thôi. Cái lợi so với self-host là dữ liệu ở trên các dịch vụ kia, bạn không bao giờ mất dữ liệu....