Cài đặt unit test cho WordPress Plugin

1 · Duoc Nguyen · March 14, 2018, 4:35 a.m.
Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng sợ và tốn thời gian. Bạn có thể code một theme hoặc một plugin hoàn chỉnh nhưng bảo bạn viết unit test cho nó thì thật sự là cực hình. Nguôn: Google Tuy nhiên unit test là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển sản phẩm. Vì vậy developer chúng ta cần phải tìm hiểu và áp dụng unit test vào các project của mình....